Единственный член FIFe в Беларуси

Главная arrow Новости arrow Победители конкурса TOP CAT Беларуси-2009
Победители конкурса TOP CAT Беларуси-2009

Конкурс ТОР САТ Беларуси 2009

 

 

Общее количество участников: 26

Победителями конкурса ТОР САТ Беларуси 2009 стали обладатели первых пяти максимальных сумм баллов в следующих номинациях:

 

Котята

Молодые

Кастраты

Взрослый кот

Взрослая кошка

Выставитель

ИТОГИ

Кошки

1.  GIC.Евелина Уизард Мелади *BY  EXO g 21 33 вл. Мышковец Л.В.                   522

2.  SС. Глаша з Полацку *BY, DSM  EXO f 22    вл. Исаков В.В.                                 390

3.  Елли Уизард Мелади *BY  PER g 21 33  вл. Шпадарук Е.М.                                   382

4.  GIC. Мега Светская Забава *BY  EXO f 22 вл. Мышковец Л.В.                             362

5.  LT*Lilea Fergie    EXO d 03 22  вл. Исаков В.В.                                                           261

6. Ириска Радуга *RU     EXO g 03  вл. Скоринко И.А.                                                       165

7. Dekatto's Queen Penelope     BUR h  вл. Стригельская О.Ф.                                           149

8. GIC. Newtajmahal Ariel    SPH f 02 21 (IV)  вл. Маковец С.Ю.                                          146

9. Мона светская Забава *BY PER  g 22  вл. Исаков В.В.                                                     143

10. SC. Xmas Present Wonderfleur *Ru   BRI a  вл. Голосова Т.С.                                      140

11. IC. Княгиня Рагнеда    SIB n 23 (III)  вл. Александрович Г.А.                                      112

12. Акунаматата Кайнд Джайн *BY   MCO f 03 (VI) вл. Забияка Е.С.                               110

13. Услада Эдельвейс *BY    BRI j  вл.Говоркова А.А.                                                        101

14. Уля Эйшакэт *BY  SIA c  вл. Мартина В.Г.                                                                      100

14. СН. Cassiopea Rain Cat * RU   BRI a   вл. Голосова И.С.                                                100

15. Моника  SIB w  (IX)   вл. Бажанова А.А.                                                                              99

16. Шерри Силвери Принц *BY  EXO a 33  вл. Кураченко Н.Е.                                             89

17. IC. Golden Lion Andorra    ABI n    вл. Саунина Е.А.                                                           80

18. Hawaii Honeymoon of Alamanon * UA  BRI e    вл. Гринько И.Л.                                   70

19. GIC. Уитни Аурэ Ника *BY    EXO w 62  вл. Столярова С.А.                                            68

20. Rashel Koenig- Star * RU  BRI a  вл. Голосова Т.С.                                                             50

21. Chernay Magia Fluffy Dream *RU  PER n 02  вл.Скоринко И.А.                                       43

22. СН. Афина   ЕХЕ е 22   вл. Белозерцева А..В.                                                                       39

23. Langstteich's N' Blue Breeze   MCO a (I)   вл. Автушко Н.И.                                               33

24. Амура Кайнд Джайнт * BY   MCO f   вл. Забияка Е.С.                                                       30

24. Jolee of Forest Shadows  MCO a 09 22 (IV)  вл. Автушко Н.И.                                           30

24. Яшма Мечта *RU    EXO n 01  вл. Скоринко И.А.                                                                30

25. Травиата Эйшакэт *BY   SIA c    вл. Мартина В.Г.                                                               20

25. Унция Эйшакэт *BY  SIA a  вл. Мартина В.Г.                                                                        20

25. Ухта Эйшакэт *BY  OSH b24  вл. Мартина В.Г.                                                                      20

25.  Амелия    BRI a   вл. Гринько И.Л.                                                                                            20

25. Алекса Перфект Феллини *BY    ЕХО g 22    вл. Белозерцева А..В.                                    20

25. Аука Перфект Фелини *BY    PER f 22   вл. Белозерцева А.В.                                             20

26. СН. Run-for-Fan Wonderfleur * Ru   BRI j   вл. Голосова Т.С.                                               13

26. Еола Эдельвейс *BY  BRI с    вл. Голосова Т.С.                                                                        13

26. CH. Primavera c.Soft Shine  BRI bs 22 62   вл. Голосова Т.С.                                                   13

27. Аврора Бэримор *BY   BRI a   вл. Голосова Т.С.                                                                      10

27. Цецилия Голубая Ассортик *BY   SPH f 09 21 (IV) вл. Маковец С.Ю.                                  10

27. Baby Gerl Kocia Dezemka *PL    CRX f 09 33  (VIII) вл. Маковец С.Ю.                                     10

27. Дарси SPH a 09 (II) вл. Чеберук А.А.                                                                                            10

27. Sheridan Kiho Aisa * RU  EXO g 21 33  вл. Кураченко Н.Е.                                                      10

27. Langstteich’s L’ Maurizia   MCO n 22  (VIII)  вл. Автушко Н.И.                                                10

27. Joan of Forest Shadows    MCO f 22  (III)  вл. Автушко Н.И.                                                      10

27. Бонавентура Мелиор * BY  BRI c  вл. Гринько И.Л.                                                                  10

27. Фиона Мечта *RU  PER f  вл. Скоринко И.А.                                                                              10

Коты

1. Яхонт Мечта *RU  EXO d 02 21  вл Скоринко И.А.                                                                  745

2. IC. Lion’s Heart Kiho Aisa *RU  EXO n 33  вл. Кураченко Н.Е.                                              379

3. Аскольд Кайнд Джайн * BY  MCO d 09 (VI)  вл. Забияка Е.С.                                              246

4. Нео Светская Забава *BY   EXO n 03 22   вл. Лис В.Д.                                                            245

5. IC.Фредерико Росси Ассортик *BY   SPH d 21  вл. Матыченкова О.В.                               179

6. Аштон Кладезь *BY   BRI c   вл. Горчаков М.В.                                                                             119

7. IC. Виланд Санта Катарина * BY    ABY o   вл. Саунина Е.А.                                                       114

8. IC.Тарзан Амира Лионесс *BY  SPH n  (I) вл. Чеберук А.А.                                                        74

9. IC. Cosmo Sokoladinis Tigras *LT  BRI bs 22 62  вл. Голосова Т.С.                                               69

10. Carrol Timothy SM BRI e 01    вл. Гринько И.Л.                                                                               59

11. Роксетт Эдельвейс *BY    BRI c 33  вл. Акопджанова А.А.                                                           56

12. СН. Sultan Adalvaice *BY      BRI a      вл. Голосова Т.С.                                                                53

13. Questor Artocoon * RU  MCO d 22 (V)  вл. Забияка Е.С.                                                                36

14. Барон з Хатки Абибока *BY   SIB ns (VII) вл. Александрович Г.А.                                            30

14. Isida Fabian  SPH 2  (n 03)   Вл. Маковец С.Ю.                                                                                  30

15. Langsttich's L' Cepetto   MCO  ns 09 22  (VIII)  вл. Автушко Н.И.                                                   26

16. СН.Тео Эйшакэт *BY   SIA c21    вл. Мартина В.Г.                                                                           20

16. Граф Де Ля Фер Персона Грата *BY   PER a   вл. Старжинская О.В.                                           20

17. Эльдорадо Ассортик * BY  SPH f 03 21  (IV)  вл Маковец С.Ю.                                                      10

17. DK* Pasht's Obla-Di Obla-Da  BRI c 03  вл. Гринько И.Л.                                                                 10

Молодые

1. Яна Силвери Принц *BY    PER n 33    (кошка)  вл.Кураченко Н.Е.                                           540

2. Нео Светская Забава *BY   EXO n 03 22   (кот)  вл. Лис В.Д.                                                     370

3. Эли Силвери Принц * BY     EXO n 33   (кошка)  вл. Кураченко Н.Е.                                        140

4. Дарси SPH a 09 (II)    (кошка)   вл. Чеберук А.А.                                                                               60

4. Яхонт Мечта *RU     EXO d 02 21  (кот)  вл Скоринко И.А.                                                            60

5. Энтони Силвер Принц * BY    EXO d 33  (кот)  вл. Кураченко Н.Е.                                              40

6. Joan of Forest Shadows    MCO a 22  (III)  (кошка)  вл. Автушко Н.И.                                             30

6. Енисей Скай Рэйнбоу *BY   EXO w 62  (кот) вл. Скоринко И.А.                                                     30

7. Аштон Кладезь *BY  BRI c   (кот)  вл. Горчаков М.В.                                                                       20

7. СН. Cassiopea Rain Cat * RU   BRI a   (кошка)  вл. Голосова И.С.                                                    20

7. Эльдорадо Ассортик * BY  SPH f 03 21  (IV)  (кот)  вл Маковец С.Ю.                                              20

7. Юстас Силвери Принц *BY  EXO d 21 33  (кот)  вл. Кураченко Н.Е.                                                20

7. Joleen of Forest Shadows MCO a 09 22 (IV)  (кошка)  вл. Автушко Н.И.                                         20

7. Елизавета Скай Рэйнбоу *BY  PER n  (кошка) вл.Скоринко И.А.                                                      20

7. Яшма Мечта *RU    EXO n 01  (кошка) вл. Скоринко И.А.                                                                 20

8. Граф Де Ля Фер Персона Грата *BY   PER a   (кот)  вл. Старжинская О.В.                                    10

8. Юджи Сильвер Принц * BY   EXO d 33   (кот)  вл. Кураченко Н.Е.                                                    10

8. Батыр Кайнд Джайн * BY  MCO n 03 (II)   (кот)   вл. Забияка Е.С.                                                     10

8. Делика Мелиор * BY  BRI c   (кошка)  вл. Гринько И.Л.                                                                   10

Котята

1. Агаша Силвери Принц *BY    EXO n 33  (кошка) вл. Кураченко Н.Е.                                      160

2. Амелия    BRI a   (кошка)   вл. Гринько И.Л.                                                                                     90

3. Аука Перфект Фелини *BY   PER f 22   (кошка)    вл. Белозерцева А.В.                                    80

4. Алекса Перфект Фелини *BY    ЕХО g 22    (кошка)   вл. Белозерцева А..В.                           20

4. Жеси Крис Мейн Кунс *BY MCO f 03 22 (VI)  (кошка) вл. Седлюковская Е.С.                       20

Кастраты

1. PR.Феррари Аурэ Ника * BY  EXO w 62 (кот)  вл. Столярова С.А.                                          223

2. PR.О-Ди Сафиши *BY      CRX n 03  (II)   (кот)  вл. Матыченкова О.В.                                 215

3. Гудвин Мелиор *BY     BRI c 03   (кот)  вл. Гринько И.Л.                                                          190

4. IP.Лаки  EUR n 03   (кот)  вл. Запруцкая А.Н.                                                                                   72

5. СН.Тео Эйшакэт *BY  SIA c21    (кот)  вл. Мартина В.Г.                                                             60

Выставители

1. Кураченко Н.Е.                           1388

2. Скоринко И.А.                            1123

3. Мышковец Л.В.                          884

4. Исаков В.В.                                  794

5. Лис В.Д.                                         615

6. Голосова Т.С.                                 481

7. Гринько И.Л.                                 459

8. Забияка Е. С.                                 432

9. Матыченкова О.В.                       394

10. Шпадарук Е.М.                          382

11. Столярова С.А.                          291

12. Мартина В.Г.                              240

13. Маковец С.Ю.                             226

14. Саунина Е.А                                194

15. Белозерцева А.В.                       169

16. Автушко Н.И,                              159

17. Стригельская О.Ф.                     149

18. Чеберук А.А.                               144

19. Александрович Г.А.                  142

20. Горчаков М.В.                            139

21. Говоркова А.А.                           101

22. Бажанова А.А.                            99

23. Запруцкая А.Н.                          72

24. Акопджанова А.А.                     56

25. Старжинская О.В.                     30

26. Седлюковская Е.С.                    20

 

 

 


ФОТО С СЮЖЕТАМИ
+ увеличить  + увеличить  + увеличить
+ увеличить  + увеличить  + увеличить
+ увеличить  + увеличить  + увеличить
+ увеличить  + увеличить  + увеличить
+ увеличить  + увеличить + увеличить
 
« Пред.   След. »

Прогноз погоды

GISMETEO: Погода по г.Минск


23-24 февраля 2019 года в Минске под эгидой FIFe состоялся Междунароный фестиваль пород...
Подробнее...

6-7 октября 2018 года в Минске под эгидой FIFe состоялся Междунароный чемпионат породистых кошек...
Подробнее...

24-25 февраля 2018 года в Минске состоялся Зимний международный чемпионат породистых кошек ...
Подробнее...
Желающие создать на сайте нашего клуба страничку питомника ...
Подробнее...
Удачные фото ваших питомцев могут украсить наш сайт. ...
Подробнее...